De la 1 iulie 2016, ANAF primeste zilnic de la banci o lista cu persoanele care fac vreo operatiune cu un cont bancar (il inchid sau deschid unul nou), indiferent ca sunt persoane fizice sau juridice. De asemenea, bancile vor fi  nevoite sa raporteze datele de identificare ale persoanelor care detin dreptul de semnatura pentru conturile deschise. Va fi necesara si o lista a celor care inchiriaza casete de valori.

Institutiile de credit (potrivit reglementarilor in vigoare) sunt obligate ca, la solicitarea ANAF, sa comunice, pentru fiecare titular care face obiectul solicitarii, toate rulajele si  soldurile conturilor deschise la acestea. De asemenea, informatiile si documentele privind operatiunile derulate prin respectivele conturi.

Se mentioneaza ca respectivele prevederi sunt cuprinse in OPANAF 3770/2015, intrat in vigoare la 1 ianuarie 2016. Astfel, potrivit acestui act normativ, conturi deschise egal  toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de moneda, daca acestea sunt deschise sau au fost deschise si figureaza inchise la momentul efectuarii solicitarii.

ANAF mai informeaza ca, deoarece in primele trei luni ale anului bancile au transmis doar raportari simplificate catre ANAF, s-a decis sa se amane pana la 1 iulie 2016 termenul de la care bancile vor fi obligate sa raporteze informatiile despre conturile bancare deschise si inchise zilnic.

„Potrivit OPANAF 1106/2016, publicat in Monitorul Oficial pe 31 martie 2016, dar si a informatiilor publicate de ANAF, sistemele informatice ale bancilor nu au fost adaptate noilor reglementari in timp util, astfel incat acestora le-au mai fost alocate trei luni pentru a se pune la punct.Potrivit OPANAF nr.3.770/2015, completat prin OPANAF nr.1.106/2016, printre informatiile furnizate catre ANAF se vor regasi inclusiv modificarile survenite dupa data deschiderii contului cu privire la cel putin un element de structura din formatul de raportare. De asemenea, bancile vor comunica, la prima transmitere, inclusiv Lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica care detin conturi deschise la data de 30 iunie 2016, conturi inchise in perioada 1 ianuarie 2010 – 30 iunie 2016, indiferent de data deschiderii, precum si datele de identificare ale persoanelor care au detinut/detin dreptul de semnatura pentru acestea. Institutiile de credit vor transmite Lista persoanelor care au inchiriat casete de valori, cu contract valabil la data de 30 iunie 2016”, se arata in comunicatul transmis.

Potrivit ANAF, aceste informatii se vor transmite in termen de maximum 5 zile lucratoare pentru solicitarile care vizeaza o perioada de pana la 3 ani; si in termen de cel mult 10 zile lucratoare pentru solicitarile care vizeaza o perioada mai mare de 3 ani.